Home

SMWC

Single Malt Whisky Club
 
Foreningens officielle formål fremgår med al ønskelig tydelighed af foreningens navn. Det reelle formål kan af og til fortabe sig i tåger forårsaget af ædelt fluidum af ikke under 40%, sædvanligvis fremstilet i løbet af mange år et sted i de nordlige egne af de britiske øer.
På trods af foreningens meget ædle formål er det ved flere, af hinanden uafhængige lejligheder, lykkedes endog flere af foreningens medlemmer at more sig selv.

Foreningens formål udøves på regelmæssige samlinger, der oftest påbegyndes under private rammer. Når det er sikret at ingen af de deltagende medlemmer kunne tænkes at gå bort på grund af manglende næringsindtagelse, er det på tide at foreningen bidrager til den almindelige underholdning i det lokale natteliv.

Alle samlinger påbegyndes med stil, både mhb. på påklædning, opførsel, tone og næringsindtagelse. Det er dog ikke altid at samlingen afsluttes på samme høje (kedelige) niveau.

HomeWEB StatisticsFavorite Links